Realizace a projekce staveb s. r. o.

Čistírny odpadních vod

Biologické čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) typu AT jsou určené na čištění odpadních vod ze zdrojů znečištění. Jedná se o malé, střední i velké mechanicko-biologické čistírny, které biologicky odstraňují organické znečištění z odpadních vod a forem dusíku a vytvářejí podmínky pro biologické odstraňování fosforu.

  • Domovní čistírny odpadních vod AT 6 až AT 30 pro rodinné domy a malé penziony
  • Střední čistírny odpadních vod AT 75 až AT 750 pro penziony, hotely a skupiny domů
  • Velké čistírny odpadních vod AT 1000 až AT 5000 pro obce a města

Proč čistírny odpadních vod?

Originální patentovaná a certifikovaná technologie čištění vody pro Evropu.

ČOV skladem ihned k dodání.

Bezkonkurenční cena kompletní ČOV včetně technologie.

Čistírny odpadních vod AT slouží k čistění odpadních vod především tam, kde není možné, anebo výhodné, připojit zdroj odpadních vod na kanalizační systém. Vhodnými objekty jsou rodinné domy, ubytovací zařízení, školy, restaurace, apod.. Účinnost čistění je 95-98%. Pro zvýšení výkonu a z důvodu zabránění vyplavování aktivního kalu z ČOV je na odtokovém potrubí namontované zařízení, které vytváří akumulační zónu s kapacitou odtoku 160l/hod., čímž dochází k udržení kalu v nádobě, dokud není voda vyčištěná (tj. např. napuštěná plná vana). Kvalitu vyčištěné vody nám potvrzuje také fakt, že ji lze vsakovat do podloží, vypouštět do vodoteče, kanalizace, nebo použít k zalévání okrasných dřevin a trávníků. Dle nejpřísnějších norem o hodnotách vypouštěné vody do okolního prostředí, ČOV AT splňují evropské směrnice 89/106/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC.

Čistící proces se skládá z celé řady technologických postupů

Odpadní voda natéká do neprovzdušňovaného prostoru, kde dochází k biologickému odbourávání dusíku a jsou vytvořené podmínky na částečné biologické odbourávání fosforu. V této části dochází i k mechanickému předčištění přitékajících odpadních vod a k rozkladu tuhého znečištění.

Dále odpadová voda gravitačně vtéká do provzdušňovaného prostoru s nízkozátěžovou aktivací, kde za přítomnosti kyslíku dochází k biologické degradaci organického znečištění a k nitrifikaci amoniakálního dusíku. Vzduch do provzdušňovacího systému dodává membránový kompresor nebo dmychadlo s bočním kanálkem (vysokotlaký ventilátor), které jsou umístěné mimo biologický reaktor. Tlakový vzduch je vháněn do provzdušňovaného prostoru přes jemnobublinkové aerační elementy.

Další stupeň čištění je separace, kde dochází k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu, přičemž vyčištěná voda se vypouští do toku, do vsaku anebo se recykluje, a odstředěný aktivovaný kal se vrací do systému přečerpáváním ze dna dosazovacího prostoru do neprovzdušňovaného resp. provzdušňovaného prostoru.